کشتی فرنگی

نظارت محمد بنا و حضرتی پور بر پیکارهای لیگ کشتی

به گزارش خبرنگاران، دور رفت بیستمین دوره رقابت های لیگ برتر کشتی فرنگی جام یادگار امام (ره) درگروه الف، از امروز و به مدت 2 روز در سالن 12 هزار نفری آزادی تهران برگزار می گردد.

13 آبان 1399