کشتی فرنگی

شروع آخرین اردوی شاگردان محمد بنا تا اعزام به گزینشی المپیک

به گزارش خبرنگاران، هفتمین و آخرین مرحله اردوی تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در رقابت های گزینشی المپیک و قهرمانی آسیا در قزاقستان، روز 9 فروردین تا زمان اعزام به این مسابقات در خانه کشتی شهید ابراهیم هادی برگزار می گردد.

24 فروردین 1400

آزاد و فرنگی کاران اردونشین از امروز استارت می زنند

به گزارش خبرنگاران، سومین مرحله از اردوی آماده سازی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان از امروز (4 بهمن ماه) در خانه کشتی شهید ابراهیم هادی برگزار می گردد.

17 اسفند 1399

نظارت محمد بنا و حضرتی پور بر پیکارهای لیگ کشتی

به گزارش خبرنگاران، دور رفت بیستمین دوره رقابت های لیگ برتر کشتی فرنگی جام یادگار امام (ره) درگروه الف، از امروز و به مدت 2 روز در سالن 12 هزار نفری آزادی تهران برگزار می گردد.

13 آبان 1399