برنامه نویسی و علوم رایانه

هزینه طراحی سایت شرکتی چقدر است؟

طراحی سایت شرکتی در دنیای امروز به یک امر ضروری مبدل گشته است. بسیاری از شرکت ها برای جذب مخاطب و معرفی خود احتیاج به سایت تخصصی دارند.

8 اسفند 1399

اندونزی، ممنوعیت ورود گردشگران خارجی

وزارت خارجه اندونزی ورود بازدیدکنندگان خارجی به این کشور را به دلیل شیوع کرونای انگلیسی ممنوع نمود.

16 بهمن 1399