معین میزان یاری هزینه پرداختی به مراکز غیردولتی و حق پرستاری یا مددکاری در سال 1399

به گزارش گیلاسفا، هیات دولت میزان یاری هزینه پرداختی به مراکز غیردولتی و نیز حق پرستاری یا مددکاری توسط سازمان بهزیستی کشور در سال 1399 را مشخص کرد.

معین میزان یاری هزینه پرداختی به مراکز غیردولتی و حق پرستاری یا مددکاری در سال 1399

به گزارش گروه سیاسی خبرنگاران، هیات دولت در جلسه روز چهارشنبه به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور، میزان یاری هزینه پرداختی به مراکز غیردولتی و نیز حق پرستاری یا مددکاری توسط سازمان بهزیستی کشور در سال 1399 را مشخص کرد.

در این جلسه که همانند جلسه گذشته با رعایت مصوبه ستاد ملی کرونا مبنی بر ممنوعیت تجمع بیش از 20 نفر در شرایط نارنجی، به دو صورت حضوری و مجازی برگزار گردید، اعضای دولت در اجرای تبصره (1) ماده (7) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان و براساس نرخ تمام شده خدمات و تورم سالانه، با افزایش 20 درصدی میزان یاری هزینه های پرداختی مذکور توسط سازمان بهزیستی کشور در سال 1399 نسبت به سال گذشته موافقت کردند.

همچنین مقرر شد اعتبار مورد احتیاج برای این مصوبه از محل اعتبارات تخصیصی سازمان بهزیستی کشور (مندرج در قانون بودجه سال 1399 کل کشور و اعتبارات قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت) و منابع تبصره (14) قانون بودجه سال 1399 و سایر منابع با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین گردد.

به موجب این مصوبه، سازمان مذکور مجاز است با درنظر دریافت کیفیت خدمات ارائه شده در مراکز مربوط و با توجه به اعتبارات تخصیصی، نسبت به پرداخت یاری هزینه براساس درجه بندی مراکز منطبق با ضوابط مربوط اقدام کند.

اختصاص اعتبار برای دو سد در مازندران و کرمان و جلوگیری از آلودگی عرصه تالابی استان گیلان

هیات وزیران با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور برای تخصیص اعتبار به شرکت های سهامی آب منطقه ای کرمان و مازندران و سازمان حفاظت محیط زیست کشور موافقت کرد.

بر این اساس، مبلغ 300 میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای به منظور جبران خسارات وارده به سد مخزنی نساء ناشی از وقوع سیلاب اواخر سال 1395 و با توجه به ضرورت تأمین آب شرب، صنعت و کشاورزی شهرستان های بم و بروات استان کرمان، به شرکت سهامی آب منطقه ای این استان اختصاص یافت.

دولت همچنین مبلغ 600 میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای به منظور تکمیل سد هراز استان مازندران تا تراز ایمن و امکان عبور جریانات سیلابی به لحاظ نقش این اقدام در پیشگیری از حوادث غیرمترقبه، به شرکت سهامی آب منطقه ای مازندران اختصاص داد.

وزارت نیرو نیز موظف شد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر فرایند انجام عملیات مذکور، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را هر سه ماه به سازمان های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.

با تصویب هیات وزیران، مبلغ 120 میلیارد ریال اعتبار به صورت هزینه ای برای جلوگیری از آلودگی عرصه تالابی استان گیلان با توجه به تأثیر و تهدیدات ناشی از افزایش، گسترش و پوشش توده گیاه مهاجم سنبل آبی در سطح تالاب ها و آب بندان های این استان، به سازمان حفاظت محیط زیست کشور اختصاص داده شد و این سازمان موظف شد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر فرایند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبار را هر سه ماه یکبار به سازمان های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال کند.

معافیت از پرداخت سود بازرگانی برای واردات لپ تاپ های اهدایی به دانش آموزان محروم

هیات وزیران به پیشنهاد وزارت امور مالی و دارایی، با معافیت از پرداخت سود بازرگانی برای واردات یک هزار دستگاه لپ تاپ اهدایی از کشور امارات به دانش آموزان ایتام تحت پوشش مؤسسه خیریه عترت بوتراب جهت بهره مندی از آموزش مجازی، موافقت کرد.

ترخیص کالاهای معاف از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی

دولت در اجرای تکالیف قانونی مندرج در قانون بودجه سال 1399 کل کشور مبنی بر ثبت معافیت ها و تخفیفات گمرکی به نرخ صفر (جمعی و خرجی) و نیز به منظور پیشگیری از ایجاد اشکال در فرایند ترخیص کالاهای وارده مشمول معافیت، مصوب کرد اعتبار پیش بینی شده به صورت جمعی و خرجی از محل قانون بودجه سال 1399 کل کشور، مانع از ترخیص کالاهایی که طبق قوانین و مقررات مربوط و با شرایط مصوب از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف هستند، نبوده و گمرک جمهوری اسلامی ایران کماکان موظف به ترخیص کالاهای یاد شده طبق شرایط مقرر در قوانین و مقررات مربوط است.

اصلاح آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1399 کل کشور

هیات وزیران به منظور تأمین نظر هیئت آنالیز و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درخصوص آیین نامه اجرایی بند (و) و جزء (4-2) بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1399 کل کشور به ترتیب موضوع نحوه تسویه بدهی های قطعی دولت به وسیله اسناد خزانه و نحوه تسویه مطالبات با منشأ قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی، بانک ها، بیمه ها، اتحادیه ها و آستان های قدس با حسابرسی ویژه، با اصلاح آیین نامه اجرایی مذکور موافقت کرد.

تصویب تغییرات تقسیمات کشوری در سه استان کشور

در اجرای قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و با توجه به آنالیز های اجرا شده، هیات وزیران با تغییر و اصلاحات تقسیماتی در استان های هرمزگان، اصفهان و خراسان رضوی موافقت نمود.

به موجب این تصمیمات، ایجاد یک بخش و انتزاع و الحاق و تغییر در واحدهای تقسیماتی دو شهرستان در استان هرمزگان، اصلاح مصوبه مربوط به ادغام دو روستا و تبدیل آنها به شهر در استان اصفهان و ایجاد دو بخش در استان خراسان رضوی، به تصویب هیات وزیران رسید.

اصلاح آیین نامه اجرایی منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها

هیات وزیران با هدف تسهیل فرایند خدمت رسانی به عشایر، آیین نامه اجرایی قانون بودجه سال 1399 کل کشور درخصوص منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها را اصلاح کرد.

مطابق این اصلاحیه، یاری به تأمین یارانه حمل آرد و سوخت فسیلی به مناطق عشایری به شمول موارد پرداختی از باقی مانده اعتبارات اختصاص یافته بابت اجرای اهداف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه و اجرای مواد (8) تا (11) قانون هدفمندکردن یارانه ها اضافه می گردد.

احتساب هزینه های اشخاص غیردولتی در احداث و تکمیل فضاهای آموزشی و پرورشی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی

هیات وزیران در راستای حمایت و تشویق خیرین مدرسه ساز برای ساخت و توسعه فضاهای آموزشی در اقصی نقاط کشور، با احتساب هزینه های کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در حداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی، خوابگاه های شبانه روزی و سالن های ورزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش که در چارچوب مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استان انجام می گردد، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی موافقت کرد.

هزینه های مذکور شامل وجوه واریزی مودیان مالیاتی پس از تأیید سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور می باشد.

همچنین اموال غیر منقول، با ارائه مستندات مربوط به انتقال و تأیید و به منظور بهره برداری به عنوان فضاهای آموزشی و پرورشی با تأیید مدیر کل استان و بر مبنای ارزش روز زمان انتقال که در اجرای مقررات ماده (64) قانون مالیات های مستقیم مشخص شده است و نیز یاری های غیر نقدی منقول، مستنداً به مدارک هزینه در حدود متعارف و با تأیید سازمان نوسازی، تجهیز و توسعه مدارس کشور، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می گردند.

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 28 دی 1399 بروزرسانی: 28 دی 1399 گردآورنده: gilasfa.ir شناسه مطلب: 376

به "معین میزان یاری هزینه پرداختی به مراکز غیردولتی و حق پرستاری یا مددکاری در سال 1399" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "معین میزان یاری هزینه پرداختی به مراکز غیردولتی و حق پرستاری یا مددکاری در سال 1399"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید